Laatujournalismin ja
sananvapauden
puolesta.

Helsingin Sanomain Säätiö tukee viestintään ja viestintäteollisuuteen sekä sananvapauden edistämiseen liittyvää tutkimusta. Lisäksi säätiö tukee toimittajien ja viestinnän alan post doc -tutkijoiden ja professoreiden kansainvälistymistä.

28
48

milj. apurahoina

339
405

myönnettyä apurahaa

23
164

toimittajastipendiaattia

Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten perustuslakia tulkitaan?

Säätiön rahoittaman tutkimuksen tuloksista keskustellaan Tiedekulmassa 3.2.
Lue lisää

Kehitysjournalismin palkinto Suomen Kuvalehden Afgaaninaisen katse -blogille ja Learning Together -verkostolle

”Afganistanilaisten naistoimittajien blogi on valtava ponnistus, jossa ääneen pääsevät naiset itse, mediasisällön tekijöinä eivätkä vain kohteina."
Lue lisää

Hae apurahaa

Helsingin Sanomain Säätiön apurahoja voi hakea ympäri vuoden.
Voit hakea apurahaa sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

HAKEMUKSEEN